Connect with us

DigiShots

18 hengsten aangewezen op KFPS tweede bezichtiging – 🇬🇧

KFPS Hengstenkeuring

18 hengsten aangewezen op KFPS tweede bezichtiging – 🇬🇧

18 hengsten aangewezen op KFPS tweede bezichtiging – 🇬🇧

De online terugblik op de kampioenskeuring van de afgelopen jaren, zorgt toch wel voor een beetje heimwee naar het spektakel dat jaarlijks in het WTC-Expo in Leeuwarden plaatsvindt. De show stelen van ‘t altijd uitzinnige Friese publiek zat er ook dit jaar jammer genoeg niet in. Desondanks heeft het KFPS haar uiterste best gedaan om een mooi online programma op poten te zetten, opgenomen in Harich. Vandaag was het de eerste dag van de tweede bezichtiging, waarbij de hengsten werden gepresenteerd aan de hand. De commissie, onder leiding van Piet Bergsma, wees 18 hengsten aan voor de voorrijdagen.

Scroll down below to find the English translation of this article!

Selectieproces

Het selectieproces van de KFPS steekt iets anders in elkaar dan we wellicht, van bijvoorbeeld het KWPN, gewend zijn. De aangewezen hengsten komen niet terug in een derde bezichtiging tijdens deze hengstenkeuring, maar ontvangen een uitnodiging voor de voorrijdagen die komende zomer zullen plaatsvinden. De hengsten die hieruit worden geselecteerd, gaan naar het centraal onderzoek, mits zij de veterinaire keuring en het sperma-onderzoek goed hebben doorstaan.

Dat maakt uiteraard niet dat de tweede bezichtiging meteen het enige hoogtepunt is van de keuring: aanstaande zaterdag vinden namelijk nog de kampioenskeuringen plaats, waarbij de beste stamboekhengsten in de baan verschijnen en strijden om de belangrijkste eretitel van het evenement.

Nieuwsgierig naar het programma en de livestream? Meer informatie daarover vind je in het nieuwsbericht van woensdag.

Kritische ogen

Ongeveer 90 hengsten treden vandaag en morgen aan voor de kritische ogen van de hengstenkeuringcommissie, bestaande uit voorzitter Piet Bergsma, Corrie Terpstra, Reijer van Woudenbergh en Ellen van Gastel. Enkele catalogusnummer zijn jammer genoeg afwezig, waaronder de nummers 8, 20, 43, 45, 47, 50, 65, 71, 72, 94, 114, 198, 254, 263.

Van de hengsten die wél aanwezig waren, heeft de commissie vooralsnog de volgende hengsten aangewezen:

001. Kasper H fan Twillens (Gjalt 426 x Sape 381)

019. Jord de H (Jurre 495 x Hessel 480)

025. Jannes van Lapinenburg (Jurre 495 x Maurus 441)

048. Jeppe Junior SPaf Rueagergaard (Haike 482 x Stendert 447)

053. Jasper (Alwin 469 x Pier 448)

057. Jan K (Alwin 469 x Monte 378)

058. Jorke fan é Kamperdyk (Menne 496 x Tsjalle 454)

081. Jerôme van de Mariahoeve (Uldrik 457 x Alwin 469)

082. Jelle fan Slappeterp (Tiede 501 x Teeuwis 389)

099. Jonker van de Heemstede (Jehannes 484 x Norbert 444)

102. Jonnick Antje P (Markus 491 x Beart 411)

107. Julius S (Jurre 495 x Norbert 444)

109. Kalou van Visser (Tiede 501 x Maurus 441)

126. Hylke fan Bokkum (Omer 493 x Onne 376)

142. Jitse R.V. (Ulbrân 502 x Norbert 444)

154. Japie van de Anne Hoeve (Tymen 503 x Tsjerk 328)

162. Jalder fan Stal Vrolijk (Tjebbe 500 x Andries 415)

196. Jurre v/d Arebo Hoeve (Ulbrân 502 x Epke 474)

Kasper H fan Twillens KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jord de H KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jannes van Lapinenburg KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jeppe Junior SPaf Rueagergaard KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jasper KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jan K KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jorke fan e Kamperdyk KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jerome van de Mariahoeve KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jelle fan Slappeterp KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jonker van de Heemstede KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jonnick Antje P KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Julius S KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Kalou van Visser KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Hylke fan Bokkum KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jitse R.V. KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Japie van de Anne Hoeve KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jaldert fan Stal Vrolijk KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots
Jurre vd Arebo Hoeve KFPS Hengstenkeuring 2022 © Digishots

English translation

The online throwhback at the KFPS Stallion Show of recent years makes you a little homesick for the spectacle that takes place every year at the WTC Expo in Leeuwarden. Just like last year, putting up a spectacular show for the usually very frenzied Friesian crowd, was not an option this year either. Nevertheless, the KFPS has done its utmost effort to come up a nice online program, recorded live from the Friesian town of Harich. Today was the first day of the second inspection, where the stallions were presented in hand. Today, the committee selected 18 stallions in total.

Selection process

The selection process of the KFPS is slightly different than we may be used to with, for example, the KWPN. The designated stallions will not return in a third viewing during this very Stallion Show, but will receive an invitation for the under-saddle selection days that will take place this summer. The stallions that are selected during that event, will go ahead to the central examination, given they have passed the veterinary inspection and a semen-examination.

Obviously that doesn’t mean that the second viewing is the only highlight of this weekend’s event: the championship rounds will take place this Saturday, in which the best (young) stallions will once again appear in the arena and compete for the most important honorary title of the event.

Curious about the program and the livestream? More information can be found here.

Stallions

Between today and tomorrow, just about 90 stallions will be inspected by the critical eyes of the stallion selection committee, consisting of chairman Piet Bergsma, Corrie Terpstra, Reijer van Woudenbergh and Ellen van Gastel. Some catalog numbers are unfortunately absent, including the 8, 20, 43, 45, 47, 50, 65, 71, 72, 94, 114, 254, 263.

Of the stallions that were present, the committee thus far selected the following stallions (photos of these stallions can be seen above).

001. Kasper H fan Twillens (Gjalt 426 x Sape 381)

019. Jord de H (Jurre 495 x Hessel 480)

025. Jannes van Lapinenburg (Jurre 495 x Maurus 441)

048. Jeppe Junior SPaf Rueagergaard (Haike 482 x Stendert 447)

053. Jasper (Alwin 469 x Pier 448)

057. Jan K (Alwin 469 x Monte 378)

058. Jorke fan é Kamperdyk (Menne 496 x Tsjalle 454)

081. Jerôme van de Mariahoeve (Uldrik 457 x Alwin 469)

082. Jelle fan Slappeterp (Tiede 501 x Teeuwis 389)

099. Jonker van de Heemstede (Jehannes 484 x Norbert 444)

102. Jonnick Antje P (Markus 491 x Beart 411)

107. Julius S (Jurre 495 x Norbert 444)

109. Kalou van Visser (Tiede 501 x Maurus 441)

126. Hylke fan Bokkum (Omer 493 x Onne 376)

142. Jitse R.V. (Ulbrân 502 x Norbert 444)

154. Japie van de Anne Hoeve (Tymen 503 x Tsjerk 328)

162. Jalder fan Stal Vrolijk (Tjebbe 500 x Andries 415)

196. Jurre v/d Arebo Hoeve (Ulbrân 502 x Epke 474)

KFPS Hengstenkeuring 2021 © DigiShots

Bron: DigiShots News, Phryso

More in KFPS Hengstenkeuring

Newsletter

To Top
error: De inhoud van deze website is beschermd!