Connect with us

DigiShots

Landelijke springsport op de schop: klassen ‘verdwijnen’

Show Jumping

Landelijke springsport op de schop: klassen ‘verdwijnen’

Landelijke springsport op de schop: klassen ‘verdwijnen’

De KNHS is in samenwerking met het springforum bezig met een uitgebreide vernieuwing van de wedstrijdsport. Doel is om beter aan te sluiten bij de wensen van de springruiters. Hiervoor willen we het deelnemen aan wedstrijden flexibeler en makkelijker maken met meer keuze en een passend aanbod voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau. Dit heeft geresulteerd in het advies voor de onderstaande wijzigingen in het wedstrijdreglement springen 2022.

Klassenindeling

 • Naamgeving klassen aanpassen naar hoogtes.
 • Instap van de springsport wordt verlaagd naar 30 cm voor alle categorieën.
 • Er worden tussenhoogtes 1.05 meter, 1.15 meter en 1.25 meter toegevoegd. (Als extra mogelijkheid voor wedstrijdorganisaties en deelnemers, maar niet als verplichting.)
 • Het 1.45 meter wordt toegevoegd als extra klasse. (Niet als tussenhoogte.)
 • De klassen/hoogtes voor A en B pony’s worden gelijk getrokken. Dit betekent dat er een extra klasse/ hoogte 0.70 m voor de A pony’s bij komt.
 • De klassen/ hoogtes voor D en E pony’s worden gelijk getrokken. Dit betekent dat er een extra tussenhoogte 1.25 m en klasse 1.30 m toegevoegd wordt voor de D pony’s.
 • Het wijzigen van de naamgeving van de klassen naar hoogtes heeft gevolgen voor de minimale leeftijd waarop pony’s en paarden in een klasse mogen deelnemen.

Deelname, uitslagen en winstpunten

Door de uitbreiding van het aantal klassen en tussenhoogtes wordt het per 1 april 2022 mogelijk om de volgende klassen/tussenhoogtes op een wedstrijd uit te schrijven:

 • Deelname aan springwedstrijden met pony’s wordt toegestaan vanaf de dag waarop men 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin men 18 jaar wordt ongeacht de categorie van de pony.
 • In alle klassen worden de starts (deelname) geregistreerd.
 • Registratie van de uitslagen vindt plaats in alle klassen van de rubrieken/ parcourssoorten welke in aanmerking komen voor winstpunten.
 • Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin men deelneemt conform art. 253 met inachtneming van het volgende:
  Voor rubrieken 1.05 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.00
  Voor rubrieken 1.15 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.10
  Voor rubrieken 1.25 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.20
  De behaalde resultaten worden geregistreerd in de klasse waarin deze zijn behaald met uitzondering van;
  Rubrieken 1.05 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.00
  Rubrieken 1.15 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.10.
  Rubrieken 1.25 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.20.
 • Winstpunten worden in alle verblijfsklassen bijgehouden tot een maximum van 40 winstpunten per hoogte.

Promotie- en winstpuntenregeling

Promotieregeling:

 • De verlaagde instapklasse(n) per categorie zijn niet verplicht en versnelde promotie in deze klasse(n) is mogelijk conform de inschalingstabel.
 • Promoveren naar een hogere klasse is voor deelnemers met maximaal 2 actieve startpassen in de discipline springen niet meer verplicht.

Winstpuntenregeling:

 • De winstpuntenregeling blijft zoals hij is.
 • In de klassen pony’s t/m 0.60 Cat AB, t/m 0.70 Cat C/D/E en bij de paarden t/m 1.05 kunnen alleen winstpunten worden behaald indien gereden wordt volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden.

Parcoursen en toegestane tijd

 • Bij rijstijlwedstrijden conform art. 280 is de snelheid zowel outdoor als indoor 300m per minuut.
 • T/m 0.60 Cat AB en t/m 0.70 Cat C/D/E voor pony’s en t/m 1.05 voor paarden wordt het eerste parcours altijd verreden volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Indien een wedstrijdorganisatie een tweede parcours wil laten verrijden dan is de parcourssoort voor het tweede parcours vrij, maar alleen voor winstpunten als deze volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden wordt verreden.
 • T/m de klasse 0.70 geen combinatiesprongen in het parcours.
 • Vanaf de klasse 0.80 een dubbelsprong toevoegen aan het parcours.
 • Vanaf de klasse 1.10 pony’s een tweede combinatiesprong toevoegen aan het parcours.
 • Vanaf de klasse 1.10 paarden een tweede dubbelsprong toevoegen aan het parcours.
 • Vanaf de klasse 1.20 paarden mag in plaats van twee dubbelsprongen één dubbelsprong en één driesprong in het parcours worden opgenomen.
 • Uitsluiting bij de derde weigering is van toepassing voor de klassen t/m 1.15.
 • Uitsluiting bij de tweede weigering is van toepassing voor de klassen 1.20 en hoger.

Dressuurwinstpunt

Een deelnemer, die voor het eerst aan een springrubriek bij de pony’s vanaf 0.40 en bij de paarden vanaf 0.80 deelneemt, moet ooit minimaal een winstpunt behaald hebben in de klasse B dressuur of in het springen 0.30 pony’s of 0.70 paarden.

Harnachement

In de klassen t/m 1.25 voor paarden en de klassen t/m 1.05 voor pony’s geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen zoals omschreven en opgenomen in de KNHS harnachementgids op de website van de KNHS. In de klassen vanaf 1.30 en hoger voor paarden, de klassen 1.10 en hoger voor pony’s en wanneer in de klasse 1.20 voor paarden HC wordt gestart geldt de optoming en harnachement conform het bepaalde in het FEI-reglement.

Bovenstaande wijzigingsvoorstellen worden vertaald naar het Wedstrijdreglement Springen. Verder worden een aantal kleine dingen verwijderd uit het reglement welke overbodig zijn en worden een aantal toevoegingen gedaan om zaken te verduidelijken of aan te sluiten bij de FEI regelgeving.

De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2022 zullen begin 2022 worden gepubliceerd en meegenomen in de bijscholing voor officials. Daarnaast zullen via nog nader vorm te geven (online) bijeenkomsten de reglementswijzigingen worden toegelicht aan wedstrijdorganisaties, officials en ruiters/amazones waarbij de mogelijkheid wordt geboden om eventuele vragen te stellen.

Maandabonnement voor springruiters

In de springsport willen we de eerste grote stap zetten naar het flexibeler en goedkoper maken van de startpassen door als pilot naast de reguliere startpassen, een abonnementsmodel toe te voegen per combinatie die maandelijks opzegbaar is.

Categorie 1

Ter stimulering van de sport zou het springforum graag zien dat er landelijk meer categorie 1 springwedstrijden worden georganiseerd. Wedstrijdorganisaties die overwegen om een categorie 1 springwedstrijd te organiseren, kunnen dit het beste oppakken in overleg met een ruiter(s) die op dit niveau rijdt zodat vraag en aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Bron: KNHS

More in Show Jumping

Newsletter

To Top
error: De inhoud van deze website is beschermd!