Connect with us

DigiShots

Enthousiaste Hamminga Pavo-selectie Houten: ‘Een paard voor de toekomst.’ – 🇬🇧

Pavo Cup

Enthousiaste Hamminga Pavo-selectie Houten: ‘Een paard voor de toekomst.’ – 🇬🇧

Enthousiaste Hamminga Pavo-selectie Houten: ‘Een paard voor de toekomst.’ – 🇬🇧

Please scroll below to find the English translation of this article

Terwijl op dinsdag de Nederlandse dressuurruiters in Tokyo streden voor de medailles, diende tijdens de Pavo Cup in Houten de toekomst zich aan. Maar liefst 116 combinaties vulde op de startlijst, waarbij de rubriek voor de M-jaargang verre uit de grootste was. De imposante accommodatie van De Zilfia’s Hoeve was voor veel jonge paarden een hele uitdaging. “De prachtig aangeklede ring en een krakende microfoon waren best spannend, daar hadden veel deelnemers wat mee te kampen. Toch werd er door het gros van de ruiters echt geprobeerd om het paard zo vriendelijk en ontspannen mogelijk voor te stellen,” vertelt Joyce van Rooijen-Heuitink, die samen met Floor Dröge de jurering van de 4 jarigen verzorgde.

Kirsten Brouwer en My Precious staken met kop en schouders boven de groep uit. De rassige, Ferguson x Vivaldi-merrie danste naar de hoogste score van de dag en kreeg 89 punten toebedeeld. Over de donkere vos zegt Rooijen-Heuitink het volgende: “Een paard met veel talent, expressie en techniek in de benen. Ze liet in alle drie de gangen ruimte, techniek, en buiging in de gewrichten zien. Ze bewoog heel lichtvoetig en met veel zelfhouding, de overgangen waren mooi en in balans. Eveneens was de merrie heel werkwillig.” Tweede met 84 punten werd Messy D (Dream Boy x Johnson), gereden door Febe van Zwambagt.

Kirsten Brouwer – My Precious Pavo Cup – Houten © DigiShots

De winnaar van de 5 jarigen rubriek was Lavatijn van Kairos, gereden door Diederik van Silfhout. De ruiter was dan ook tevreden over de verrichting, zeker gezien de ruin nog weinig ervaring heeft. “Ik rij Lavatijn sinds zijn derde, maar hij heeft echt de tijd gehad en we hebben het rustig aan gedaan. Hij meette toen hij op stal kwam al 1,75 m en was nog slap, terwijl hij wel heel groot bewoog. Sinds een maand of 4 á 5 ben ik hem wat meer gaan doorwerken en het ziet er veelbelovend uit,” legt Van Silfhout uit, die samen met de familie van Norel eigenaar is van de de Expression x Cabochon-nakomeling. 

Het jurycorps, dat bestond uit Veronique Roerink en Johan Hamminga, gaven Lavatijn van Kairos 81 punten. “Een paard met veel expressie in de benen en dat houding maakt. Voor een hogere score willen we hem graag nog iets meer op eigen benen zien,” licht Hamminga toe. De Franklin-zoon Let’s Play, gereden door Meghan Muhlebach, en de Governor-dochter Layla Electra, onder het zadel bij Simone Both, kregen een beide 80 punten voor hun presentatie en bezetten plek twee en drie.

Dat als eerste starten nadelig kan zijn, ontkrachtte Kroonjuweel BH. Femke de Laat opende de 6 jarige rubriek en zette gelijk de toon door 85 punten te behalen. Johan Hamminga is lyrisch over de zwarte ruin. “Wat een droom! Zo wil je graag een paard!” zegt het jurylid enthousiast. “Kroonjuweel liep met heel veel houding en lichtvoetigheid, had veel balans en was mooi gedragen. Hij heeft alles: charme, elegantie, lichtheid.” De sympathieke Sir Donnerhall-nakomeling met Ferro in de moederlijn liep met veel gemak en harmonie zijn proef, en Hamminga is dan ook hoopvol over wat er nog komen gaat voor het jonge talent. “Dit is een paard voor de toekomst. Ik vond het kicken!”

De halve finale van de Pavo Cup wordt verreden op 12 augustus tijdens de KWPN Kampioenschappen in Ermelo.

Source: DigiShots News

Diederik van Silfhout – Lavatijn Pavo Cup – Houten © DigiShots

English translation

While the Dutch dressage riders competed for the medals in Tokyo on Tuesday, the future presented itself during the Pavo Cup selection day in Houten. No less than 116 combinations made up the starting list, with the category for four-year-olds being by far the largest. The impressive surroundings of De Zilfia’s Hoeve in Houten was quite a challenge for many young horses. “The beautifully decorated ring and a crackling microphone turned out to be quite freighting to the youngsters: many participants had to contend with that. Nevertheless, the majority of the riders really tried to present the horse as friendly and relaxed as possible,” says Joyce van Rooijen-Heuitink, who, together with Floor Dröge, was responsible for the judging of the four-year-olds.

Kirsten Brouwer and My Precious stood well above the group. The bloodmade Ferguson x Vivaldi-mare danced to the highest score of the day and was awarded with 89 points. Rooijen-Heuitink says the following about the dark chestnut: “A horse with a lot of talent, expression and technique in the legs. She showed space, technique and lots of flexion in the joints in all three gaits. She moved very lightly and with a lot of self-carriage, the transitions were beautiful and balanced. The mare was also very willing to work.” Second with 84 points was Messy D (Dream Boy x Johnson), ridden by Febe van Zwambagt.

The winner of the five-year-old class was Lavatijn van Kairos, ridden by Diederik van Silfhout. The rider was satisfied with the performance, especially since the gelding has such little experience. “I’ve been riding Lavatijn since he was three, but we’ve really given him his time and we’ve taken things easy. He measured 1,75 meters when he arrived at the stable and was still quite lanky, although he was moving very large. I’ve been working on him for about four to five months now and the progress he has made looks truly promising,” explains Van Silfhout, who owns the Expression x Cabochon-offspring together with the Van Norel family.

The jury, which consisted of Veronique Roerink and Johan Hamminga, gave Lavatijn van Kairos 81 points. “A horse with a lot of expression in the legs and that makes quite an attitude. For a higher score, we would like to see him move a little more on his own feet,” explains Hamminga. The Franklin-son Let’s Play, ridden by Meghan Muhlebach, and the Governor-daughter Layla Electra, ridden by Simone Both, both received 80 points for their presentation and took second and third place.

Kroonjuweel BH proved against the fact that starting first can be disadvantageous. Femke de Laat opened the six-year-old class and immediately set the tone by scoring 85 points. Johan Hamminga is lyrical about the black gelding. “What a dream! That’s how you want a horse!” the judge said enthusiastically. “Kroonjuweel moved with a lot of attitude and light-footedness, had a lot of balance and beautifully carried himself. He has everything: charm, elegance, lightness.” The sympathetic Sir Donnerhall-offspring with Ferro in the damline presented his test with great ease and harmony, and Hamminga is therefore hopeful about what is yet to come for the young talent. “This is a horse for the future. What a kick!”

More in Pavo Cup

Newsletter

To Top
error: De inhoud van deze website is beschermd!